Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Budowa domu jednorodzinnego – Lubycza Królewska

Opis inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z przyłączami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi oraz wentylacji mechanicznej.