Budowa i serwis stacji paliw oraz LPG

Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów i kanalizacji

Transport hakowcem i prace minikoparką

Budowa i serwis stacji paliw

 1. Budowa, modernizacja, serwis stacji paliw i LPG.
 2. Wymiana zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na stalowe dwupłaszczowe.
 3. Ławy fundamentowe pod zbiorniki paliw i LPG.
 4. Dołowanie, montaż i uruchomienie zbiorników paliw i LPG.
 5. Dokumentacje techniczne/zgłoszeniowe/modernizacyjne/powykonawcze dla Urzędu Dozoru Technicznego.
 6. Rewizje zewnętrzne/wewnętrzne, próby szczelności zbiorników i rurociągów dla Urzędu Dozoru Technicznego.
 7. Pomiary grubości ścianek zbiorników paliw i LPG.
 8. Montaż armatury zbiorników paliw i LPG: zaworów przeciw-przepełnieniowych, przeciw-detonacyjnych, zrywalnych, bezpieczeństwa, oddechowych, oparowych, studzienek nazbiornikowych, itp.
 9. Montaż instalacji odsysania oparów VRS I podczas zasilania zbiorników przez cysterny oraz VRS II odprowadzających opary z dystrybutorów do zbiorników.
 10. Montaż kompletnych stanowisk zlewowych oraz masztów oddechowych.
 11. Montaż rurociągów jedno oraz dwu-płaszczowych z tworzyw sztucznych.
 12. Montaż rurociągów stalowych.
 13. Odwodnienia liniowe oraz powierzchnie szczelne.
 14. Montaż separatorów.
 15. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dystrybutorów ADAST, PETRONOVA, PETROTEC, GILBARCO, MM-PETRO, EMGAZ, PIGNONE, LPG.
 16. Regeneracja odmierzaczy paliw, pomp, przepływomierzy, liczników mechanicznych i elektronicznych, pistoletów Elaflex, Adast, OPW i LPG.
 17. Czyszczenie zbiorników paliw.
 18. Rewizje wewnętrzne oraz próby ciśnieniowe zbiorników LPG wraz Urzędem Dozoru Technicznego.
 19. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa zbiorników i rurociągów LPG wraz z Urzędem Dozoru Technicznego.
 20. Montaż monitoringu ”mokrego” oraz ”suchego” w zbiornikach paliw.
 21. Montaż czujników wycieków w zbiornikach umieszczonych w szczelnych geomembranach, wannach oraz tacach.
 22. Montaż sond pomiarowych.
 23. Legalizacja (litrażowanie) zbiorników za pomocą sond pomiarowych wraz z Urzędem Miar.
 24. Legalizacja dystrybutorów wraz z Urzędem Miar.
 25. Montaż wiat, zadaszeń i konstrukcji stalowych.
 26. Sprawdzanie oraz naprawa systemu VRS w dystrybutorach.
 27. Dokumentacje techniczne zbiorników, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. (Dz. U. nr 113, poz. 1211).

Zapraszamy do współpracy.