Budowa i serwis stacji paliw oraz LPG

Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów i kanalizacji

Transport hakowcem i prace minikoparką

Informacja o zrealizowaniu zadania

Zakup hakowej zabudowy asenizacyjnej

Wartość projektu: 175 890,00 zł

Wkład EFRROW: 100 000,00 zł