Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja czterech zbiorników paliwowych – Sieradz

Opis inwestycji:

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż systemu monitoringu wycieku, wymiana studzienek nazbiornikowych, montaż rurociągów technologicznych.