Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja trzech zbiorników paliwowych – Olesin

Opis inwestycji:

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja jednego zbiornika dwukomorowego na jednokomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej.