Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Naprawa oraz modernizacja zbiornika paliwowego – Chełm

Opis inwestycji:

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja zbiornika z jednokomorowego na dwukomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiornika, wykonanie izolacji ochronnej, wykonanie instalacji technologicznych.