Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Czyszczenie separatorów

Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowej obsługi separatorów substancji ropopochodnych stacji paliw, separatorów tłuszczów obiektów przemysłowych, separatorów myjni samochodowych, placów i parkingów, wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i ścieków przemysłowych oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.