Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Aktualności:

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiornika poprzez napawanie w miejscach występowania korozji wżerowej, wykonanie badań wizualnych oraz penetracyjnych, wykonanie rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie, ponowne nałożenie farby antykorozyjnej w miejscach wykonania napraw.

(więcej…)

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiornika poprzez zaspawanie pękniętych pierścieni wzmacniających, wykonanie badań wizualnych, rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie.

(więcej…)

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiornika poprzez zaspawanie pękniętych pierścieni wzmacniających, wykonanie badań wizualnych, rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiornika drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej, montaż systemu monitoringu wycieku, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Informujemy o wyborze wykonawcy na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Zapraszamy do składania ofert na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Budowa stacji demontażu pojazdów, wewnętrznej myjni technologicznej, magazynu odpadów niebezpiecznych, wagi najazdowej, sektorów składowania odpadów, studni wraz z hydrantem, zbiornika odparowującego, separatora substancji ropopochodnych, powierzchni szczelnych.

(więcej…)