Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Aktualności:

Wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, wymiana włazów rewizyjnych oraz studzienek nazbiornikowych, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku, dostosowanie instalacji paliwowej do zmodernizowanych zbiorników, wykonanie izolacji ochronnych.

(więcej…)

Wykonanie rewizji wewnętrznej, zewnętrznej, próby szczelności oraz legalizacja dziewięciu zbiorników paliwowych do obsługi taboru kolejowego, wraz z wymianą systemu kontrolno-pomiarowego.

(więcej…)

Wykonanie oceny stanu technicznego i badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza z blachy grubości 5mm, przystosowanie zbiornika do wersji najazdowej, montaż systemu monitoringu wycieku, wymiana włazu rewizyjnego, wykonanie zrębnicy studni najazdowej, wymiana studni nazbiornikowej, wykonanie izolacji ochronnej, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiornika drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku.

(więcej…)

Informujemy o wyborze wykonawcy na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Zapraszamy do składania ofert na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Budowa stacji demontażu pojazdów, wewnętrznej myjni technologicznej, magazynu odpadów niebezpiecznych, wagi najazdowej, sektorów składowania odpadów, studni wraz z hydrantem, zbiornika odparowującego, separatora substancji ropopochodnych, powierzchni szczelnych.

(więcej…)