Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Aktualności:

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja zbiornika z jednokomorowego na dwukomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiornika, wykonanie izolacji ochronnej, wykonanie instalacji technologicznych.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienki nazbiornikowej, wzorcowanie zbiornika, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wypełnienie wżerów i usunięcie wgnieceń oraz wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja jednego zbiornika z jednokomorowego na dwukomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej, wykonanie instalacji technologicznych.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja jednego zbiornika dwukomorowego na jednokomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Informujemy o wyborze wykonawcy na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Zapraszamy do składania ofert na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Budowa stacji demontażu pojazdów, wewnętrznej myjni technologicznej, magazynu odpadów niebezpiecznych, wagi najazdowej, sektorów składowania odpadów, studni wraz z hydrantem, zbiornika odparowującego, separatora substancji ropopochodnych, powierzchni szczelnych.

(więcej…)