Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Aktualności:

Demontaż uszkodzonego laminatu w dwóch zbiornikach dwukomorowych, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm w czterech komorach, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku.

(więcej…)

Wykonanie oceny stanu technicznego i badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza z blachy grubości 5mm, przystosowanie zbiornika do wersji najazdowej, montaż systemu monitoringu wycieku, wykonanie zrębnicy studni najazdowej, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiorników poprzez napawanie wżerów oraz wytworzenie w dolnej ich części nowego stalowego płaszcza, wykonanie badań wizualnych, rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie.

(więcej…)

Informujemy o wyborze wykonawcy na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Zapraszamy do składania ofert na dostawę hakowej zabudowy asenizacyjnej.

(więcej…)

Budowa stacji demontażu pojazdów, wewnętrznej myjni technologicznej, magazynu odpadów niebezpiecznych, wagi najazdowej, sektorów składowania odpadów, studni wraz z hydrantem, zbiornika odparowującego, separatora substancji ropopochodnych, powierzchni szczelnych.

(więcej…)