Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Wymiana zbiornika paliwowego – Łaszczów

Opis inwestycji:

Wymiana podziemnego zbiornika paliw płynnych, montaż armatury zabezpieczającej, montaż mokrego systemu monitoringu wycieku, montaż systemu pomiaru paliw, montaż studni nazbiornikowej, wykonanie uziemienia, dostosowanie zbiornika do instalacji technologicznych.