Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Zrealizowane zlecenia:

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja jednego zbiornika dwukomorowego na jednokomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na trzy komory, podział drugiego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek i stanowiska zlewowego, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienki nazbiornikowej oraz zlewowej, montaż rurociągów technologicznych, montaż dystrybutora oraz tankautomatu, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż systemu monitoringu wycieku, montaż armatury zabezpieczającej.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż systemu monitoringu wycieku, wymiana studzienek nazbiornikowych, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z przyłączami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi oraz wentylacji mechanicznej.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, zbiornika oraz modułu LPG, zbiornika AdBlue, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, LPG i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, LPG i AdBlue, montaż rurociągów technologicznych, centralnego stanowiska zlewowego oraz okablowania, montaż systemu detekcji wycieku gazu, legalizacja zbiorników.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż podziemnego zbiornika LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutora paliw i LPG, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, montaż dystrybutorów, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania, wzorcowanie zbiornika.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż podziemnego zbiornika AdBlue, montaż podziemnego zbiornika płynu do spryskiwaczy, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, płynu i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, AdBlue i płynu do spryskiwaczy, montaż rurociągów technologicznych, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Budowa stacji demontażu pojazdów, wewnętrznej myjni technologicznej, magazynu odpadów niebezpiecznych, wagi najazdowej, sektorów składowania odpadów, studni wraz z hydrantem, zbiornika odparowującego, separatora substancji ropopochodnych, powierzchni szczelnych.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, montaż podziemnego zbiornika oraz modułu LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutorów paliw i LPG, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania, wykonanie i montaż wiaty nad dystrybutorami.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, montaż podziemnego zbiornika AdBlue, montaż podziemnego zbiornika płynu do spryskiwaczy, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, płynu i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, AdBlue i płynu do spryskiwaczy, montaż rurociągów technologicznych, legalizacja zbiorników.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw i LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutorów, rurociągów technologicznych oraz okablowania, montaż modułu LPG, legalizacja zbiornika, wykonanie odwodnienia liniowego oraz powierzchni szczelnej.

(więcej…)