Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Zrealizowane zlecenia:

Wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, wymiana włazów rewizyjnych oraz studzienek nazbiornikowych, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku, dostosowanie instalacji paliwowej do zmodernizowanych zbiorników, wykonanie izolacji ochronnych.

(więcej…)

Wykonanie rewizji wewnętrznej, zewnętrznej, próby szczelności oraz legalizacja dziewięciu zbiorników paliwowych do obsługi taboru kolejowego, wraz z wymianą systemu kontrolno-pomiarowego.

(więcej…)

Wykonanie oceny stanu technicznego i badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza z blachy grubości 5mm, przystosowanie zbiornika do wersji najazdowej, montaż systemu monitoringu wycieku, wymiana włazu rewizyjnego, wykonanie zrębnicy studni najazdowej, wymiana studni nazbiornikowej, wykonanie izolacji ochronnej, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiornika drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku.

(więcej…)

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiornika poprzez napawanie w miejscach występowania korozji wżerowej, wykonanie badań wizualnych oraz penetracyjnych, wykonanie rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie, ponowne nałożenie farby antykorozyjnej w miejscach wykonania napraw.

(więcej…)

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiornika poprzez zaspawanie pękniętych pierścieni wzmacniających, wykonanie badań wizualnych, rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie.

(więcej…)

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiornika poprzez zaspawanie pękniętych pierścieni wzmacniających, wykonanie badań wizualnych, rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiornika drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej, montaż systemu monitoringu wycieku, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie naprawy oraz wzmocnienie zbiornika poprzez wyłożenie dna blachą o grubości 4mm, wykonanie modernizacji zbiornika poprzez wspawanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm po wcześniejszej naprawie, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego w zbiorniku dwukomorowym, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiornika drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm w dwóch komorach, montaż armatury zabezpieczającej, montaż systemu pomiaru stanu paliw, montaż systemu monitoringu wycieku, wymiana studzienek nazbiornikowych, wymiana instalacji paliwowych, wymiana odmierzaczy paliw, wymiana automatów wydawczych, wymiana bezobsługowego systemu tankowania, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji zbiornika poprzez wspawanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku, dostosowanie instalacji paliwowej do zmodernizowanego zbiornika.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wypalenie przegród oraz dostosowanie zbiorników jako jednokomorowe, zaspawanie dziur oraz wżerów i ubytków, naprawa zbiorników poprzez wyłożenie ich w całości od wewnątrz blachą o grubości 5mm, wykonanie modernizacji zbiorników poprzez wspawanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm po wcześniejszej ich naprawie, wymiana włazów rewizyjnych oraz studzienek nazbiornikowych, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku, dostosowanie instalacji paliwowej do zmodernizowanych zbiorników.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiornika drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego w dwóch zbiornikach dwukomorowych, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiorników drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm w czterech komorach, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie wewnątrz zbiornika drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku.

(więcej…)

Wykonanie oceny stanu technicznego i badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza z blachy grubości 5mm, przystosowanie zbiornika do wersji najazdowej, montaż systemu monitoringu wycieku, wykonanie zrębnicy studni najazdowej, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Wykonanie dokumentacji naprawy, wykonanie badań grubości ścianek, wykonanie naprawy zbiorników poprzez napawanie wżerów oraz wytworzenie w dolnej ich części nowego stalowego płaszcza, wykonanie badań wizualnych, rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności po naprawie.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienki nazbiornikowej, montaż rurociągów technologicznych, montaż dystrybutora oraz legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wymiana włazów rewizyjnych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja zbiornika z jednokomorowego na dwukomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiornika, wykonanie izolacji ochronnej, wykonanie instalacji technologicznych.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienki nazbiornikowej, wzorcowanie zbiornika, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wypełnienie wżerów i usunięcie wgnieceń oraz wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja jednego zbiornika z jednokomorowego na dwukomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej, wykonanie instalacji technologicznych.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, modernizacja jednego zbiornika dwukomorowego na jednokomorowy, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na trzy komory, podział drugiego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek i stanowiska zlewowego, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienki nazbiornikowej oraz zlewowej, montaż rurociągów technologicznych, montaż dystrybutora oraz tankautomatu, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Wykonanie badań kwalifikacyjnych, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż systemu monitoringu wycieku, montaż armatury zabezpieczającej.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż systemu monitoringu wycieku, wymiana studzienek nazbiornikowych, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z przyłączami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi oraz wentylacji mechanicznej.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, zbiornika oraz modułu LPG, zbiornika AdBlue, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, LPG i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, LPG i AdBlue, montaż rurociągów technologicznych, centralnego stanowiska zlewowego oraz okablowania, montaż systemu detekcji wycieku gazu, legalizacja zbiorników.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż podziemnego zbiornika LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutora paliw i LPG, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, montaż dystrybutorów, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania, wzorcowanie zbiornika.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż podziemnego zbiornika AdBlue, montaż podziemnego zbiornika płynu do spryskiwaczy, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, płynu i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, AdBlue i płynu do spryskiwaczy, montaż rurociągów technologicznych, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Budowa stacji demontażu pojazdów, wewnętrznej myjni technologicznej, magazynu odpadów niebezpiecznych, wagi najazdowej, sektorów składowania odpadów, studni wraz z hydrantem, zbiornika odparowującego, separatora substancji ropopochodnych, powierzchni szczelnych.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, montaż podziemnego zbiornika oraz modułu LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutorów paliw i LPG, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania, wykonanie i montaż wiaty nad dystrybutorami.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, montaż podziemnego zbiornika AdBlue, montaż podziemnego zbiornika płynu do spryskiwaczy, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, płynu i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, AdBlue i płynu do spryskiwaczy, montaż rurociągów technologicznych, legalizacja zbiorników.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw i LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutorów, rurociągów technologicznych oraz okablowania, montaż modułu LPG, legalizacja zbiornika, wykonanie odwodnienia liniowego oraz powierzchni szczelnej.

(więcej…)