Budowa i serwis stacji paliw oraz LPG

Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów i kanalizacji

Transport hakowcem i prace minikoparką

Zrealizowane zlecenia:

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział zbiorników na trzy komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek i stanowiska zlewowego, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z przyłączami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi oraz wentylacji mechanicznej.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż podziemnego zbiornika LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutora paliw i LPG, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania.

(więcej…)

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział zbiorników na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.

(więcej…)

Montaż podziemnego zbiornika paliw, montaż podziemnego zbiornika AdBlue, montaż podziemnego zbiornika płynu do spryskiwaczy, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, płynu i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, AdBlue i płynu do spryskiwaczy, montaż rurociągów technologicznych, legalizacja zbiornika.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, montaż podziemnego zbiornika oraz modułu LPG, montaż systemu pomiaru poziomu paliw i LPG, montaż dystrybutorów paliw i LPG, montaż rurociągów technologicznych oraz okablowania, wykonanie i montaż wiaty nad dystrybutorami.

(więcej…)

Montaż podziemnych zbiorników paliw, montaż podziemnego zbiornika AdBlue, montaż podziemnego zbiornika płynu do spryskiwaczy, montaż systemu pomiaru poziomu paliw, płynu i AdBlue, montaż dystrybutorów paliw, AdBlue i płynu do spryskiwaczy, montaż rurociągów technologicznych, legalizacja zbiorników.

(więcej…)