Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja czterech zbiorników paliwowych z uszkodzonym płaszczem – Sieradz

Opis inwestycji:

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż systemu monitoringu wycieku, wymiana studzienek nazbiornikowych, montaż rurociągów technologicznych.