Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Naprawa oraz modernizacja dwóch zbiorników paliwowych – Gdynia

Opis inwestycji:

Wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie naprawy poprzez wzmocnienie dna dodatkową ścianką, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wymiana włazów rewizyjnych, wzorcowanie zbiorników, wykonanie izolacji ochronnej.