Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja dwóch zbiorników paliwowych z uszkodzonym płaszczem – Lubań

Opis inwestycji:

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.