Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja pięciu zbiorników paliwowych z uszkodzonym płaszczem – Lublin

Opis inwestycji:

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na trzy komory, podział drugiego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek i stanowiska zlewowego, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.