Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja zbiornika paliwowego z uszkodzonym płaszczem – Lublin

Opis inwestycji:

Demontaż uszkodzonego drugiego płaszcza z tworzywa sztucznego, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, montaż armatury zabezpieczającej oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienki nazbiornikowej, wzorcowanie zbiornika, montaż rurociągów technologicznych.