Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja dwóch zbiorników paliwowych – Wsola

Opis inwestycji:

Wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań kwalifikacyjnych, wykonanie modernizacji poprzez wspawanie drugiego stalowego płaszcza z blachy o grubości 5mm, wymiana włazów rewizyjnych oraz studzienek nazbiornikowych, montaż armatury zabezpieczającej oraz mokrego systemu monitoringu wycieku, dostosowanie instalacji paliwowej do zmodernizowanych zbiorników, wykonanie izolacji ochronnych.