Budowa i serwis stacji paliw oraz LPG

Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów i kanalizacji

Transport hakowcem i prace minikoparką

Informacja o zrealizowaniu projektu

Termomodernizacja budynku

Wartość projektu: 274 080,47 zł

Wkład EFRR: 125 685,35 zł