Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Informacja o zrealizowaniu projektu

Termomodernizacja budynku

Wartość projektu: 274 080,47 zł

Wkład EFRR: 125 685,35 zł