Modernizacja zbiorników paliwowych

Czyszczenie separatorów

Usługi transportowe hakowcem

Serwis klimatyzacji

Modernizacja dwóch zbiorników paliwowych – Kolonia Łucka

Opis inwestycji:

Demontaż uszkodzonego laminatu, wykonanie drugiego stalowego płaszcza, podział jednego zbiornika na dwie komory, montaż armatury zabezpieczającej  oraz systemu monitoringu wycieku i systemu pomiaru paliw, wymiana studzienek nazbiornikowych, wzorcowanie zbiorników, montaż rurociągów technologicznych.